2016, സെപ്റ്റംബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

യാനം

ജീവിതത്തിന്റെ 
തകില് കൊട്ടാമ്പുറങ്ങളിൽ
എട്ടുകാലികൾ വലനെയ്യുന്നു 
തുറിച്ച കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് 
കാര മുളളി ന്റെ കുന്ത മുന 
പിറവി എടുക്കുന്നു 
ഭയന്നോടാൻ ഒരു കുറ്റിക്കാട്
പോലുമില്ല
ആരോ എറിഞ്ഞുടച്ച
കുപ്പിചില്ലുകളിൽ ചവിട്ടി
യാനം മുന്നോട്ട് തന്നെ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ