2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

"റ "പോലെ നില്‍ക്കണം

കണ്ടത് പറഞ്ഞാല്‍
കഞ്ഞിയില്ല
കാര്യം പറഞ്ഞാല്‍
കാരണവന്‍മാര്‍ക്ക്
മുഖം കറുക്കും 
തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞാല്‍
അവന്‍ തോന്നി വാസി
റാമൂളി നടുവളഞ്ഞു
"റ "പോലെ നില്‍ക്കണം
രാജാവിന്‍റെ നഗ്നത
പറയാതെ

1 അഭിപ്രായം:

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ