2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

താലി ചരട്

അടപ്പ് തെറിപ്പിക്കുന്ന കുപ്പിയില്‍
എരിഞ്ഞമരുന്നത് കക്കും കരളും മാത്രമല്ല
താലി ചരട് കുരുക്കിയ കുറേ
കഴുത്തുകളുമാണ്

1 അഭിപ്രായം:

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ