2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

അഹങ്കാരം

മറ്റുള്ളവന്‍റെ അഹങ്കാരത്തെ
കുറ്റപെടുത്താനും
അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനും
പ്രചരിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് എന്ത്
ഉത്സാഹമെന്നോ
പക്ഷേ എന്‍റെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍
എനിക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ