2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

കാലൻ

നിഴലായ് ഒഴുകി വരാൻ അവളില്ല
ആരോ പാലുള്ള പാലയിൽ
ഇരുമ്പാണി അടിച്ചു മന്ത്രം
കൊണ്ട് തളച്ചു
കനവായി ഒഴുകി വരാൻ 
ഒരു നിദ്രയും ഇന്നില്ല
അത്യാഗ്രഹത്തിൻ അക്കര പച്ചയിൽ 
ദാരിദ്ര്യം മന്ത്രം കൊണ്ട്
കാലം അവളേയും തളച്ചു
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കാലം
ഇനിയും കറങ്ങട്ടെ കാലൻ വരുവോളം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ