2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

കണ്ണ് കീറാത്ത ലോകം

മണ്ണുരുട്ടി ചക്രം തിരിച്ചു
അന്നം വെക്കാന്‍ കലം
പണിഞ്ഞവന്‍ ശില്‍പ്പി അല്ല
ചൂളയിലെ തീച്ചൂട് കൊണ്ട്
കരിഞ്ഞതാ അവന്‍റെ ജിവിതം
കുഴച്ചും തിരിച്ചും ഉണക്കിയും
അവന്‍ നിര്‍മിച്ചത് ശില്‍പ്പവും അല്ല
അന്നം വേവിച്ചു കരിപിടിക്കാനുള്ള
വെറും കലം മാത്രം
"കണ്ണ് കീറാത്ത ലോകം "

1 അഭിപ്രായം:

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ