2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

ഭണ്ടാരം

ഞാൻ കുത്തി തുറന്ന്
ഒന്നും മോഷ്ടിക്കാതെ
നിക്ഷേപം മാത്രം നടത്തിയ
ഒരു ഭണ്ടാരം ഉണ്ട്
പണ്ടേ ഞാനത് 
താഴിട്ടു പൂട്ടി എങ്കിലും
ഇന്നത് കേടു വന്നിരിക്കുന്നു
വേദന വയറിൽ അല്ല
എൻറെ നെഞ്ചിൽ ആണ്
അവരുടെ പറുദീസ
കൈ മോശം വന്നിരിക്കുന്നു

1 അഭിപ്രായം:

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ