2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്‌

ബ്രേക്കില്ലാത്ത ജീവിതത്തിനിടയിൽ
ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്‌ മാത്രാമാണ്
ഒരു ബ്രേക്കിംഗ്
കാലത്തിന്റെ ചവറ്റു
കുട്ടയിലേക്ക് വീഴാൻ ഇനിയും 
എത്ര സംഭവങ്ങൾ
ശൂന്യതയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ
ഇനിയും എത്ര ഗീർ വാണങ്ങൾ

1 അഭിപ്രായം:

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ