2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്രതീക്ഷയുടെ ശവപറമ്പ്

പ്രതീക്ഷകളുടെ ശവപറംബിൽ
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടി
കുഴിച്ചു മൂടട്ടെ ഞാൻ
പൂക്കാൻ ഒരു വസന്തമോ
പൊഴിയാൻ ഒരു ഗ്രീഷ്മമോ ഇനി ഇല്ല

പ്രതീക്ഷയുടെ ശവപറമ്പ് 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ