2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ

ദാ ണ്ടെ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട്‌ പറഞ്ഞേക്കാം
ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങളെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വേണ്ടാട്ടോ
കൊല്ലം ഒന്നും മറിഞ്ഞു കലണ്ടർ മാറ്റി ത്തൂക്കുമ്പോൾ
മാറി മറിയുന്നത് കേവല അക്കങ്ങളല്ല
ഈ ഉള്ളോ ൻറെആയുസ്സാ ,,,,,,, 
ബാല്യവും കൌമാരവും ആണ്
കഴിഞ്ഞു പോയത്
കറുകറുത്ത മീഷക്കുള്ളിൽ
വെളുവെളുത്ത ഒരു രോമം
തലയും നീട്ടി പറയുന്നതും
ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറാ
നിന്റെ ഒടുക്കം അടുത്തു
ഇനിയൊന്നു ഒതുങ്ങടാ
ഒതുങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന മനസ്സല്ലേ ,,
മയിലാഞ്ചിയിൽ രോമത്തെ
ചുക ചുകമിപ്പിച്ചു വീണ്ടും
കുന്തിരി ചാടും ചാകാൻ മൂത്ത്
കൊക്കി കൊരക്കുവോളം

1 അഭിപ്രായം:

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ