2014, ഫെബ്രുവരി 18, ചൊവ്വാഴ്ച

അസ്തമയം

അസ്തമയത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന സൂര്യൻ
ചക്രവാളം ചുവപ്പിക്കുന്നു
അല്ല അപായ അടയാളത്തിൽ
കൊടി കൂറ കാണിക്കുയാണ്
വെളുപ്പിന് തുടങ്ങിയ സഞ്ചാരത്തിൽ 
കണ്ട ഭൂലോക കാഴ്ചകൾ
തണുത്തു വിറച്ചു കൂനി കൂടി നടന്നും
ഉച്ചസ്ഥായിൽ തിളച്ചു മറിഞ്ഞും
ഉരുകി ഒലിച്ചും ഒടുക്കം
ഉപ്പുള്ള കടൽ വെള്ളത്തിൽ
മുങ്ങും മുമ്പ് കാണിക്കുന്ന
അപായ കൊ ടിയാണ് ചുവപ്പ് ....
സായാഹ്നം ഉപ്പിലലിഞ്ഞു നീറി
അസ്തമിക്കും എന്ന അടയാളം
(ഓരോ ഉദയാസ്തമയും ഒര്മിപ്പിക്കലാണ്
ജനനം മുതൽ മരണം വരെ യുള്ള ഒര്മിപ്പിക്കൾ


അസ്തമയം 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ആശംസകളും അനുമോദനങ്ങളും എനിക്ക് ശീലമായി
വിമര്ശനങ്ങളും അമർഷങ്ങളും ഇവിടെ രേഖപെടുത്തൂ